Självrisk vid krock med cyklist

posted in: Information | 0
Självrisk vik krock med cyklist
Självrisk vid krock med cyklist

Vem står för självrisk vid krock med cyklist?

Först och främst: Trafikskadelagen är glasklar. Ett motordrivet fordon måste enligt lagen ha en trafikförsäkring. Denna omfattar alla som skadas till följd av trafik med motordrivet fordon. Gående eller cyklister har ingen trafikförsäkring. Om dessa skadas vid krock med motordrivet fordon omfattas de av fordonets trafikförsäkring. Detta oavsett vem som är skuld till krocken.  Försäkringsbolaget tar ut kostnaden för självrisk från fordonsägaren. Det är bara att betala.

Kan man då kräva ersättning från cyklisten?

Ja, det går. Man kan kräva skadestånd. För att det ska gå igenom måste det vara klarlagt att cyklisten är helt, eller i alla fall till största delen, vållande.

Vad gör du som cyklist om du krävs på självrisken?

Om du har hemförsäkring där s.k. drulleförsäkring ingår ska du vända dig till ditt försäkringsbolag. Där prövar man om kravet är rimligt.