Se upp för katter

posted in: Uncategorized | 0

Katter har tydligen en speciell förmåga att springa ut på vägen just när ett gäng cyklister har blivit omkörda av bil. Eftersom vissa bilförare är djurvänner bromsar de kraftigt för att skona den stackars katten. Så när ni cyklar och blir omkörda: Se upp för katter.Se upp för katter

Två likadana fall, två olika domar

Båda dessa händelser handlade om bilförare som kört om några cyklister med minsta möjliga marginal och sedan tvärnitat och hävdat att de uppfattat en katt på väg ut framför. I båda fall är det ingen annan som har sett någon katt. Vid båda händelser blev cyklister illa skadade. I båda fall nyckelbensbrott.

Saxat ut mål B 4723-15 Nacka tingsrätt

”Vid omkörningen var bilens vänstra sida väldigt nära mittlinjen. Strax
därefter såg han en katt ute i gräset till höger om vägen och han bromsade
instinktivt in hastigt. Han hade inte en tanke på att cyklisterna då skulle finnas rakt
bakom honom, utan utgick ifrån att de låg vid kanten av vägbanan fortfarande”

”Att ingen av de övriga som hörts i
målet sett något djur utesluter enligt tingsrättens mening inte att Johan (bilföraren) 
gjort eller åtminstone trott sig göra det”.

Saxat ur mål B 15665-09 Södertörns tingsrätt

”Örjan(bilföraren) har berättat att han tvingades väja för en katt. Han kunde dock, enligt egen utsago, göra en förhållandevis mjuk inbromsning och han stannade med god marginal i förhållande till de bakomvarande cyklisterna”.

”Örjans uppgift om att han i den uppkomna situationen, dvs. för att förhindra att katten blev påkörd, kunde göra en mjuk inbromsning är dessutom så osannolik att den kan lämnas utan avseende”.

En frikänd, en dömd

I Nacka-ärendet frikändes bilföraren både vad gäller vårdslöshet i trafik och vållande till kroppsskada. I  Södertörnsfallet dömdes bilföraren för både vårdslöshet i trafik och vållande till kroppsskada. Dock är inte Nacka-ärendet slutligt avgjort eftersom domen är överklagad och det ska bli en prövning i Svea hovrätt.

Kommande avgöranden

Ett fall ska avgöras i Kalmar tingsrätt i juni (Oskarshamnsfallet). Ett annat känt fall i Vallentuna har lagts ner två gånger men den drabbade strider för att få sin upprättelse. Undrar om det dyker upp katter i dessa ärenden också, eller blir det något annat djur?