Råkat illa ut vid cykelträning?

posted in: Information | 0

Råkat illa ut i samband med cykelträning? Vänd dig till Paragrafhjälpen

Du kanske har blivit inblandad i en trafikolycka eller blivit utsatt för annan trafikants vrede eller irritation eller på annat sätt råkat illa ut vid cykelträning. Det är vanligt att bilister tar lagen i egna händer för att man anser att cyklisten inte ska cykla på körbanan eller för att cyklister kör i bredd i stället för på rad och så vidare. Det händer också allt för ofta att andra trafikanter underlåter att iaktta sin väjningsplikt mot cyklister.

Du som råkat illa ut vid cykelträning kan anlita Paragrafhjälpen

Om du blivit skadad eller fått din utrustning skadad kan du vara berättigad ersättning från vållande bils trafikförsäkring. Om bilen är okänd eller saknar trafikförsäkring finns det möjlighet att få ersättning från Trafikförsäkringsföreningen http://www.tff.se

Jag kan erbjuda hjälp att göra anmälan till polis och till försäkringsbolag. Oftast kräver försäkringsbolag att det finns en polisanmälan angående händelsen.

Du har blivit polisanmäld eller rapporterad av polisen

Om du anser dig felaktigt beskylld kan Paragrafhjälpen granska ärendet och biträda dig under rättsprocessen.  Godkänn inte böter från polisen om du inte är helt övertygad om att du gjort fel. Be om rådrum i stället.