Polisen förväxlade bilar

posted in: Information | 0

Oskyldig bilförare bötfälld och fråntagen sitt körkort

Bilföraren stoppades av en polis och rapporterades för fortkörning 145 km/h på väg med högsta tillåten hastighet 100 km/h. Hon övertalades att skriva under böter på 4000 kr trots att hon inte alls trodde på påståendet om så hög hastighet. Hon fick veta att det inte skulle tjäna något till att neka. Hennes körkort omhändertogs och skickades tillsammans med rapporten till körkortsmyndigheten. där det beslutades om tre månaders återkallelse.

Passagerare och medtrafikanter kunde vittna

Genom passagerares och andra trafikanters vittnesmål framgick det att detta sannolikt handlade om en förväxling mellan två likadana bilar. Iakttagelserna var mycket samstämmiga. Flera hade reagerat på att de blev omkörda av en likadan bil som hade hög hastighet. Paragrafhjälpen yrkade för bilförarens räkning hos tingsrätten att böterna skulle undanröjas.

Polismannen backade

Så snart tingsrätten hade begärt in yttranden backade den rapporterande polismannen och vidgick att han sannolikt hade tagit fel på bil. Han var så klart förtvivlad över detta misstag och gjorde på en gång vad han kunde för att begränsa skadan bör bilföraren. Det ledde till att Transportstyrelsen upphävde beslutet om återkallat körkort.

Den här oskyldiga bilföraren hade alltså både fått böta och haft körkortet återkallat under en hel månad trots att hon var helt oskyldig. Den drabbade bilföraren begär förstås kompensation från polismyndigheten. Hur det går vet vi inte ännu.