Övergångsställe eller gångpassage, vad är skillnaden?

posted in: Information | 0

Övergångsställe

Övergångsställe

Ett övergångsställe är en del av vägen som är avsedd för att korsa körbana eller cykelbana och som anges med vägmarkering eller vägmärke. De flesta övergångsställen har både vägmarkering, s.k. zebraränder och skylten ”Herr Gårman” men det är inget krav att det ska vara bådadera. De övergångsställen som har trafiksignal är bevakade övergångsställen. Övriga är obevakade

De flesta fordonsförarna känner till vilka regler som gäller för dem när de ska passera ett övergångsställe.

Att cykla över vägen på ett övergångsställe är inte förbjudet men den cyklande har alltid väjningsplikt. Om den cyklande stannar och leder cykeln räknas denne som gående.

Det är vanligt att övergångsställe kombineras med cykelpassage såsom på denna bild.

 

 

Gångpassage

 

Gångpassage finns inte definierat i trafiklagstiftningen men är ett begrepp som används av bland annat Trafikverket och och beskrivs som en plats där gående korsar körbanan i samma plan, antingen för att de finner det naturligt eller för att de styrs dit med fysiska medel. En ordnad gångpassage är en plats som utformats, utrustats eller utmärkts för att ge trafiksäkerhet, framkomlighet och tydlighet. Gångpassage kan vara upphöjd för att passerande fordon ska sänka hastigheten. Ibland är vägen avsmalnad just där av samma anledning och ibland finns refug mellan körfälten.

Gående får inte korsa vägen om det inte kan ske utan fara.

Det finns både fordonsförare och gående som inte vet skillnad mellan övergångsställe och gångpassage.

Läs vidare

https://skl.se/samhallsplaneringinfrastruktur/trafikinfrastruktur/trafikplaneringtrafiksakerhet/trafiksakerhet/overgangsstallengangpassager.7176.html

https://sv.wikipedia.org/wiki/G%C3%A5ngpassage