Moped klass 1 på cykelbanan

posted in: Cykel, Moped, Trafikbrott | 0
Mopeder på cykelbana
Moped klass 1 på cykelbana

Gång- och cykelbanorna på båda sidor av Skurubron används regelmässigt av dem som kör moped klass 1. Så har det varit i flera år och så kommer det säkert att fortsätta ända tills nya bron blir klar. Jag vet att många föräldrar uppmanar sina ungdomar att använda cykelbanan eftersom man anser att det är för farligt att ta den väg de egentligen skall ta, nämligen körbanan.

Rätt eller fel? Det beror på hur man tänker. Det finns i alla fall inget undantag i Trafikförordningen för att ta den vägen med moped klass 1. Flertalet anser att det är bättre att ta cykelbanorna och riskera böter, än att ta körbanan där högsta tillåtna hastighet är 70 km/h men där många bilförare kör för fort. Det är två körfält i vardera riktning och ofta trångt. Körfälten är rätt smala. Det finns inte heller plats för kollektivkörfält över bron. Varken kommunen eller Trafikverket har haft möjlighet att göra en bättre lösning.

Polisen ser mellan fingrarna

Från polisens sida har man sedan många år sett mellan fingrarna på denna otillåtna trafik. När jag jobbade vid trafikpolisen i Nacka valde vi inte att prioritera kontroll av mopedtrafiken på cykelbanorna över bron. Ett tag var det som ett moment 22. Precis när den nya påfarten från Björknäs öppnade utgjorde påfarten motorväg, vilket betydde att det var förbud mot mopeder.

Vad tycker du som läsare?

Vän av ordning tycker förstås att alla trafikanter alltid ska rätta sig efter de bestämmelser som gäller, men är det rimligt? Vad tycker ni som brukar cykla, eller för den delen, köra moped över bron? Vad säger ni som är föräldrar?

För egen del tycker jag att det känns otryggt framför allt när eldrivna mopeder kör om. De hörs inte när de närmar sig och mopedförare ger sällan omkörningssignal. https://www.youtube.com/watch?v=UBQaT1t-y6o