Laglöshet bland cyklister

posted in: Information | 0

Varför tycker så många att det råder laglöshet bland cyklister?

Med ökande trafik och ändrade trafikvanor uppstår det oftare konflikter i trafiken. Många bilförare irriteras av att de upplever laglöshet bland cyklister. I och med att det blir mer trångt om gatu- och vägutrymmet blir det fler som irriterar sig på dem som tar sig friheter att kringgå de uppsatta reglerna. Bilister blir vansinniga på alla cyklister fast det bara är några enstaka av dessa som tar sig friheter. Cyklister blir vansinniga på alla som kör bil fast de flesta bilförare beter sig rätt i trafiken och är bra på att visa hänsyn. När jag läser olika bloggar förvånas jag över den polarisering som råder.

Jag är både bilförare och hängiven cyklist. Faktiskt tillbringar jag mer tid bakom ratten än på cykelsadeln. Jag både cyklar och kör bil både i Stockholm och på landsbygden. I år har jag cyklat ett antal hundra mil. Ingen gång har jag utsatts för fara på grund av illvilja från bilförare. Något enstaka tillbud har jag varit med om men då har det berott på ouppmärksamhet/missförstånd. Generellt tycker jag att bilförarna faktiskt tar bra hänsyn till mig som cyklar. När det gäller cykling är det oerhört svårt att vara helt laglydig och att följa de regler som gäller. Jag upplever att biltrafiken prioriteras och det är förstås skönt när man kör bil.

Undermålig skyltning

Jag har flera gånger hamnat bland bilarna fast det finns cykelbana som alternativ. Det har berott på att jag inte har fått någon hänvisning av lämplig färdväg. Det har även hänt många gånger att jag har hamnat på gångbana eftersom det inte har funnits upplysning att cykelbanan upphör. När jag har försökt följa hänvisning mot färdmål har jag ofta tappat spåret eftersom hänvisningen inte är konsekvent.

Undermåliga cykelbanor

Oftast är beläggningen mycket ojämn och orsakar kraftiga vibrationer i styret. Hål och skarpa kanter är vanligt förekommande. Det är ofta gott om rullgrus eller löv, kottar etc. Att välja cykelbana innebär många gånger att det blir en omväg. När blir omvägen så lång att det blir tillåtet att välja bort cykelbanan?

Dålig cykelinfrastruktur

Som cyklande drabbas man av onödiga stopp och väntetider. Stanna för att trycka på knapp och vänta lång tid på att få grönt ljus trots att det inte förekommer korsande trafik. Stanna för stopplikt eller rött ljus när man ska svänga höger fast den vägen man ska svänga in på saknar trafik just då. Klart att det känns konstigt att behöva stanna. Bättre att leda cykeltrafiken vid sidan om dessa stopp. Vassa kantstenar vid infart på cykelväg liksom trånga passager eller hinder hindrar smidig cykling. Sen måste man i mycket högre grad separera gående från cyklister.

Farliga trafikanter

Sådana finns bland alla kategorier. Det är aldrig försvarbart att utsätta andra för risker. Gående och cyklister är oskyddade trafikanter. De utgör mindre risk för övriga på grund av låg rörelseenergi. Självklart bör all onödig risktagning beivras oavsett vilket trafikslag man utgör. Det stämmer att en del cyklister tar onödiga risker liksom en hel del bilförare. Det är dock fel att döma ut alla. Glöm inte heller bort att det, oavsett vilken trafikantgrupp man tillhör, är lätt att begå misstag. Vi måste ha en viss tolerans för det. Vi är bara människor.