Labyrintkörning för cyklister

posted in: Uncategorized | 0
Labyrintkörning för cyklister

Labyrintkörning för cyklister

Är det någon som förstår hur man ska cykla här? Det här är bara ett av alla exempel på labyrintkörning för cyklister. Den här så kallade cykelvägen går från Insjön i Nacka kommun vidare mot Gustavsberg i Värmdö kommun. På den plats som bilden är tagen har man passerat Lagnövägen och ska fortsätta längs Gamla Skärgårdsvägen mot Gustavsberg. Gång- och cykelbanan (tror jag att det ska vara, för det finns ingen skylt som säger det) löper längs vänster sida av Gamla skärgårdsvägen. Denna gång- och cykelbana upphör och det får man ingen information om. För att komma över vägen måste man begagna ett övergångsställe. Det finns ingen cykelpassage eller cykelöverfart utan cyklisterna skall iaktta väjningsplikt medan fotgängarna prioriteras genom övergångsstället. När man kommit över till andra sidan är det förmodligen meningen att både gående och cyklister ska ta sig upp på träbron som i alla fall från andra hållet har skyltats som en dubbelriktad gång- och cykelbana. Eftersom det inte finns någon påbudsskylt kan alltså cyklister välja att cykla på stora vägen utan att begå någon trafikförseelse. Trots detta utsätts många som cyklar på vägen för arga förare som signalerar och tränger dem för att få bort dem från vägen.

Labyrintkörning 2

 

Här är ytterligare ett exempel på labyrintkörning. Det är samma väg framme vid Ekedal i Gustavsberg. Gång- och cykelbanan som för övrigt är dubbelriktad, upphör utan information. Det finns ett övergångsställe och en cykelpassage över till andra sidan. Och där, minsann, ser man en påbudsskylt. Gång- och cykelbana med separata fält för gående och cyklande. Det finns dock ingen linje som visar avgränsningen.