Konflikter mellan cyklister och övriga

posted in: Uncategorized | 0

Konflikter mellan cyklister och övriga

Jag har följt debatten som pågår i sociala medier och även de artiklar som har framförts i pressen under senare tid där man påtalar konflikter mellan cyklister och övriga. Jag blir oerhört frustrerad och besviken när jag uppfattar den tidvis hätska stämningen. Man försöker beskriva det som att det råder fiendskap mellan trafikantgrupperna. Att många incidenter inträffar beror på att det är någon som bär sig dumt åt. Sådana personer finns bland alla kategorier trafikanter. Dock är flertalet trafikanter omdömesgilla personer och visar god hänsyn till andra.

 

Själv har jag cyklat en hel del på sistone. Senaste längre färden var i torsdags från centrala Nacka till Nynäshamn via Älta, Trollbäcken och Haninge. Alltså både tätort och landsbygd. Jag kan inte påstå att jag vid något tillfälle utsattes för hänsynslöst beteende. Snarare tvärt om. Det var flera knepiga överfarter men ingen incident. Det svåra var att följa rätt spår. Rutten passerade genom fyra kommuner. Skyltningen och standarden på cykelbanorna skiftade mellan dåligt och mycket bra. Jag lyckades köra fel tre gånger men kunde rätta till rätt fort. Jag upplevde inga konflikter mellan cyklister och övriga.

 

Numer cyklar jag inte vid rusningstid i tätort så jag har inga färska erfarenheter från hur det är vid de mest trafikerade cykelstråken in mot Stockholm city men har uppfattat det som att det råder konflikter mellan cyklister och övriga.. Helt klart måste vi cyklister liksom alla andra anpassa vår framfart så att det blir säkert för alla.