RÅKAT UT FÖR SMITNING

Många är det som råkat ut för skador på bilen då den har varit parkerad eller krockat med någon som avviker från platsen, alltså smitning. Eller så har du har fått din egendom skadad av ett motordrivet fordon.

Jag kan hjälpa dig att upprätta polisanmälan vilket i många fall är ett krav från försäkringsbolagen. Eventuellt kan jag dokumentera skador på ditt fordon.

Jag kan hjälpa dig att efterforska utpekat fordon och inspektera skador på det samt att ta kontakt med dess ägare för att förmå denne att se till att skadeanmälan lämnas in.

Du får själv betala självrisk om motparten nekar och försäkringsbolagen inte anser det styrkt att utpekad bil har orsakat din skada.

ANKLAGAD FÖR SMITNING

Du kanske har råkat ut för att en uppretad person ringer dig och anklagar dig för att ha smitit från en parkeringsskada eller att du får brev eller telefonsamtal från polisen eller kanske ett försäkringsbolag. Det hävdas att ditt fordon har varit inblandat i en trafikhändelse och du ställer dig frågande.

Du riskerar att få betala självrisk för en händelse du är oskyldig till.

Du riskerar böter fast du anser dig oskyldig. Tänk på att om du får böta för smitning är ditt körkort i fara för återkallelse.

Jag hjälper dig att bemöta anklagelserna och att besvara de förfrågningar du har fått.

 

ORSAKAT TRAFIKSKADA

Det är lätt hänt att man orsakar en skada på annans egendom då man manövrerar fordon. Det är inte brottsligt att av misstag köra emot föremål såsom parkerade bilar, trafikskyltar, staket, brevlådor m.m. Däremot är det brottsligt att underlåta att se till att den vars egendom är skadad får kännedom om händelsen.

Jag kan hjälpa dig att ta reda på vem som är skadelidande och underrätta dem eller att underrätta polisen.

Kontakta mig

bkpam2143241_6