Ihjälkörd av cyklist

posted in: Information | 0

Det talas ofta om livsfarliga cyklister trots att det är väldigt sällsynt med dödsolyckor vållade av cyklister där gående är drabbade. Jag har studerat en händelse från 2019 där det gick så illa att en gående blev ihjälkörd av en cyklist. För hög hastighet på fel plats är främsta orsaken.

Den 25 april 2019 blev en gående man påkörd av en cyklist så illa att han avled. Det hände på Fredsgatan i Katrineholm. Den 17-årige cyklisten dömdes senare för vållande till annans död till 35 timmars ungdomstjänst.

Platsen

Cyklisten hade kommit cyklande på Fredsgatan och just korsat Hantverksgatan. Genom korsningen och en liten bit till är det gångfartsområde. På gatans högra sida finns gång- och cykelbanor. I övrigt är Fredsgatan enkelriktad och det är infartsförbud från Hantverksgatan från det håll som cyklisten kom. Cyklisten valde dock att cykla upp på trottoaren på vänstra sidan. Ut från en port kom den gående och svängde höger åt det håll som cyklisten kom från. Ingen av dem hann reagera och den gående blev påkörd och föll i gatan och slog i huvudet så illa att han avled av skallskadan.

Vad gäller?

Från det håll som cyklisten kom fanns ingen upplysning att gångfartsområdet upphör. Varken på vänstra sidan, trottoaren eller gång- och cykelbanorna på högra sidan. Den cyklande skulle alltså haft skyldighet att välja gång- och cykelbanorna på högra sidan. Han valde istället trottoaren på vänster sida. Cyklisten medgav dels att han hade cyklat fortare än gångfart, dels att han hade underlåtit att använda den påbjudna cykelbanan.

Nyköpings tingsrätt mål nr B 1461-19