Mediciner när du kör bil

posted in: Information | 0

Mediciner när du kör bil

Kan leda till straff för rattfylleri

Det finns många mediciner som har trafikvarning. Numera är ju triangelmärkningen borta. Du som tar mediciner när du kör bil är skyldig att läsa bipacksedeln och att följa de direktiv som läkare ger. Det står oftast väldigt luddigt om när man bör undvika att köra.

Det viktigaste är att känna efter ordentligt innan och under körningen. Känner du att din reaktionsförmåga blir sämre eller att du blir dåsig eller liknande ska du undvika att köra.

Om du skulle orsaka en trafikolycka kan du straffas för rattfylleri. Även om detta brott inte kan styrkas kan händelsen ändå leda till ifrågasättande av ditt körkort.