Gångbana och gågata

posted in: Cykel, Information | 0

Under vilka förutsättningar får man köra på dessa platser med bil eller cykel? Som bilderna visar är skyltarna snarlika. Den ena är rund och den andra är fyrkantig men vad innebär de egentligen?

Gångbana

Begreppet”gångbana” är inte definierat i Förordning om Vägtrafikdefinitioner till skillnad från begreppet ”cykelbana”. Antagligen anses det obehövligt.

Gångbana

Gångbanor skyltas med vägmärke D5 som anger bana endast avsedd för gående. Ibland finns det även vägmarkeringar M27. Även trottoarer utgör i regel gångbanor även om de inte skyltas med märke D5.

Trottoar

Gående är skyldiga att gå på gångbana om det finns sådan. Underlåtenhet kan innebära böter med 500 kr. På gångbana råder förbud mot fordonstrafik. Både motordrivna fordon och cyklar. Det finns vissa undantag. Polis och räddningstjänst liksom fordon i väghållningsarbete till exempel. Barn upp till 8 års ålder får cykla på gångbana, men bara om cykelbana saknas.  Den som för fordon på gångbana, vare sig det är tillåtet enligt ovan, eller förbjudet, har väjningsplikt mot gående. Det råder även parkeringsförbud på gångbanor.

Gågata

Gågata
Gågata

Gågata är definierat i Förordning om Vägtrafikdefinitioner så här: ”En väg eller en vägsträcka som enligt en lokal trafikföreskrift ska vara gågata och som är utmärkt med vägmärke för gågata”.

Gågata skyltas med vägmärke E7. Slutmärke E8 när gågata upphör.

Får man då föra fordon på gågata? Ja, cyklar samt motordrivna fordon för vissa transporter. För fordon som förs på gågata gäller:

  1. Inte högre hastighet än ”gångfart” (c:a 7 km/h)
  2. Förbud att parkera
  3. Väjningsplikt mot gående                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Tillåtna transporter är:

  1. Varuleveranser. (Kan begränsas till vissa tider)
  2. Transport av gods eller boende till eller från adress vid gågatan
  3. Transport av gäster till eller från hotell eller liknande vid gågatan
  4. Transport av sjuka eller rörelsehindrade till eller från adress vid gågatan                                                                         
Gågata
Gågata

Gågator innebär att gående har högre prioritet än annan typ av trafik. Tyvärr innebär det på vissa ställen konfliktdesign. Ett exempel är vissa delar av Götgatan i Stockholm som förutom gågata är ett flitigt använt cykelstråk. Många som cyklar där håller betydligt högre hastighet än gångfart.