Cykelpassager som saknar vägmarkering

posted in: Cykel, Information | 6

Vad är en cykelpassage?

En del av en väg som är avsedd att användas av cyklande eller förare av moped klass II för att korsa en körbana eller en cykelbana och som kan anges med vägmarkering.

Foto polisen

 

Centrala Gävle

På den här platsen i centrala Gävle blev en cyklist påkörd av en bil när hon korsade vägen. Hon fick svåra skador. Ingen av alla de personer som var involverade i utredningen, inte ens poliserna,  hade uppmärksammat att det är en cykelpassage bredvid övergångsstället. Alla ”beskyllde” kvinnan för att hon hade cyklat på övergångsstället. Det är i och för sig inte fastställt om hon cyklade på själva övergångsstället eller bredvid, på cykelpassagen. Men varför skulle hon välja de skarpa kantstenarna när hon kunde välja den del där kanterna var avfasade? Titta vid mittrefugen. Cyklisten hade kommit från vänster i bild och passerat mittrefugen när olyckan skedde.

Nu bygger hela utredningen på att man tror att det endast finns ett övergångsställe. Därmed menar man att cyklisten bär hela ansvaret eftersom hon då hon korsar gatan på ett övergångsställe har absolut väjningsplikt mot trafiken på gatan. Likaså att bilföraren inte har skyldighet att stanna för den cyklande även om hon redan var på väg ut i gatan.


Hur ska bilföraren veta att det är en cykelpassage om den inte är markerad i vägbanan?

I och med att det är en cykelpassage har cyklisten ansvaret att sakta ner samt ta hänsyn till fordon som närmar sig och inte få lov att passera om det skulle innebära fara. Fordonsförarens skyldighet är att ge cyklist som har färdats ut på eller just skulle färdas ut på cykelpassagen möjlighet att passera. Det är en viss skillnad.

Det är inte så lätt för bilföraren att fullgöra sin skyldighet att låta cyklisten passera om han inte har fått information att det är en cykelpassage.

Råd till kommunen

Ta bort cykelpassagen helt och hållet eller markera i vägen att det är en cykelpassage.

Rättelse

Jag har fått påpekande om det och kollat mer noga på den aktuella platsen. Det är inte någon cykelpassage. När man ser från en annan vinkel syns det tydligt att övergångsstället gott och väl täcker hela bredden både vid mittrefugen och på båda sidor av gatan där kanten är avjämnad för t.ex. rullstolar. Jag ber om ursäkt till läsarna och till kommunen. Jag var helt enkelt för snabb att döma i detta fall./Tomas

 

Även i Kalmar

Foto polisen (scannad kopia)

 

Den här bilden är från en annan trafikolycka där en cyklist har blivit påkörd på en cykelpassage där vägmarkering saknas men beskylld för att cykla på övergångsställe.

 

 

 

 

6 Responses

 1. Bob Lind

  Exakt samma sak i Jönköping. Där fick cyklisten t o m böter för att ha blivit påkörd medan bilisten ställdes helt utan ansvar. Kommunen tiger som muren om sin skuld som väghållare.

 2. Anders Norén

  Vet inte riktigt hur du resonerar där i Gävle, men det är lite svårt att hävda att där är en cykelpassage, i betydelsen en avsiktligt ordnad korsningspunkt för cyklister. Södra Kungsgatans västra sida är en av få platser i Gävle där det finns cykelbana och formspråket är mycket tydligt: gångbanan är plattlagd, cykelbanan är asfalterad. Det finns ingen asfalterad ”utfart” från cykelbanan till körbanan. Tittar man på östra sidan av gatan så är där en plattlagd yta, dvs. en gångbana. Gluggen mellan byggnaderna på den sidan är förvisso klassad som gångfartsområde vilket innebär att det, i mån av plats, är tillåtet att korsa S. Kungsgatans östra gångbana och fara ut på körbanan men det finns ändå inget i formspråket som som säger cykelpassage eller någon annan ordnad utfart för fordon.

  Den del av övergångsställets refug som du tolkar som cykelpassage är den yta som är avsedd för rullstolar, barnvagnar och liknande och därför saknar kännbar kant mot körbanan. Praxis i Sverige vid handikappanpassning av övergångsställen är att en del görs med kännbar kant för personer med synnedsättning och en del görs utan nivåskillnad för rullstolar och barnvagnar. Markeringen för övergångsställe sträcker sig dessutom längs hela refugen, det finns ingen lucka i markeringen som kan tolkas som icke-övergångsställe. Rimligen borde övergångsställe och omarkerad cykelpassage vara ömsesidigt uteslutande, dvs. en yta som är övergångsställe kan inte samtidigt anses vara cykelpassage.

  Det finns gott om platser i Gävle där det är helt omöjligt att se skillnad på yta avsedd för cykling och yta avsedd för gång, men detta är inte en av dem. Gävle kommun, liksom de flesta väghållare i Sverige, betraktar i övrigt inte gångtrafik och cykeltrafik som egna trafikslag utan planerar och bygger för det tänkt homogena trafikslaget ”gång- och cykeltrafik”. Det är också etablerat i det offentliga samtalet att kalla alla korsningspunkter för gående eller cyklister för övergångsställe, oavsett utförande eller reglering. Dessa omständigheter underlättar ju knappast förståelsen för trafikreglerna.

  En likadan olycka inträffade förresten 2004 och även då skadades cyklisten lindrigt.

  • Tomas Samuelsson

   Anders. Du har helt rätt. Det här var den bästa reaktionen på mitt det här inlägget eftersom den visar på en felaktig uppgift. Jag har studerat denna plats noggrannare nu. Fotografiet lurades lite och tidigare tittade jag för dåligt på satellitbilderna. Övergångsstället täcker hela bredden, både vid mittrefugen och vid avjämningarna på båda sidor. Nej, det är tillräckligt tydligt på den platsen. Den som cyklar över där har väjningsplikt. Jag ska skriva om det här.

   • Anders Norén

    Principen är rätt, cykelpassager är ett otyg. Jag brukar hänvisa till Nederländerna: där bestämmer man vem som ska väja och vem som ska lämnas företräde och sedan bygger, målar och skyltar man efter det. Det finns inga missförstånd, inga underförstådda väjningsplikter, inget ”ge tillfälle att passera”, inga situationer där helt olika regler gäller beroende på från vilket håll man nalkas korsningspunkten. Den svenska principen, att osäkerhet om regler skapar trafiksäkerhet, saknar så vitt jag vet stöd i forskning – tvärtom så beror en tredjedel av alla bil-cykel-kollisioner med dödlig utgång på oklara väjningsregler enligt VTI-notat 5A 2017.

    I Gävle har man förresten en annan grej för sig: på många ställen har man antagit föreskrift om väjningsplikt för biltrafiken gentemot cykeltrafiken enligt TraF 10 kap. 1 § andra stycket 12 (”avvikelse från bestämmelserna i 3 kap. 18 eller 21 §”) men man menar att trots föreskriften så ska 3 kap. 21 § (cyklisters utfartsregel) fortsätta gälla på platsen, dvs. att platsen ska ha ömsesidig väjningsplikt (se t.ex. föreskrift 2180 2015:133 och sida 13 i denna PDF https://skl.se/download/18.3f360f81154baabbb5353843/1464264989577/Cykelkonferensen%2020160525%20ver%202SvanteBergMadeleneH%C3%A5kansson.pdf ). På dessa platser skyltar man väjningsplikt för biltrafiken men gör ingen åtgärd för cykeltrafiken.

 3. Ingrid

  Om det är kombinerad gång- och cykelbana på vardera sidan, men bara övergångsställe över hela bredden, hur kan då övergångsstället INTE vara en cykelpassage? Kombinerad cykelpassage& övergångsställe?
  Den här utformningen dyker upp ibland när en cykelbana leds upp på en trottoar och någon inte avslutade arbetet.

  • Tomas Samuelsson

   Hej Ingrid. Som jag bedömer det ska avfasningen för cyklande finnas på sidan om övergångsstället för att man ska kunna anse det som en cykelpassage bredvid övergångsstället. Helst ska det finnas en linje med vita fyrkanter (s.k. sockerbitar) som avgränsar cykelpassagen. Det är inte alltid det finns sådan och inte ett absolut krav. Om man ser att avjämningen bara leder ut på övergångsstället är det enbart ett övergångsställe.