Cykelolyckor

posted in: Uncategorized | 0

Jag har under många år ansvarat för polisutredningar om trafikolyckor. I flera fall har det varit cyklister inblandade. Eftersom cyklister tillhör kategorin oskyddade trafikanter händer det ofta att de råkar ut för både svåra personskador och dödsfall i trafiken.

 

Att trafikolyckor inträffar beror oftast på att inblandade inte följer trafikreglerna och inte förstår hur samspelet mellan trafikanter fungerar. Jag har även noterat att cyklister ofta saknar kunskap om trafikreglerna. Det är likadant med övriga trafikanter. Många gånger är det även så att den skyltning och den hänvisning som avser cykelbanor är otillräcklig eller vilseledande.