Cykelbana, gångbana eller ingenting?

posted in: Cykel, Trafiksäkerhet | 0
Gångbana, cykelbana eller ingenting?
Fotot från Google

Skall man cykla här, bör man cykla här eller är det förbjudet?

Den här ”banan” är troligen tänkt att användas för gångtrafik och kanske för cykling, men det finns inget vägmärke som anger vad som gäller. Det finns inte heller något som anger att det är förbud mot motorfordonstrafik. Helt klart är i alla fall att man inte kan kräva att cyklister tar den vägen. Det finns inget påbud om det.

Cykelbana, gångbana eller ingenting?
Fotot från Google

Här ser vi samma ”bana” från andra hållet. Det som binder samman dessa båda ”banor” är ett övergångsställe över korsande gata.

Fotot från polisutredning

Trafikolycka på platsen

Från höger i bild kom en cyklist och passerade över på övergångsstället utan att stiga av. Det är inte kombinerat med cykelpassage. På höger sida var det bilar både framför och bakom övergångsstället. Den som var bakom backade till och med för att släppa fram cyklisten. Från motsatt riktning kom en bil som först hade korsat huvudleden. Cyklisten blev påkörd när han nästan hade hunnit över. Han klarade sig med lindriga skador.

Efterspel

Inledningsvis rubricerades händelsen som vårdslöshet i trafik (bilföraren) och brott mot väjningsplikt (cyklisten). Misstankarna mot bilföraren lades dock ner. Cyklisten fick ett strafföreläggande på 1000 kr från åklagaren.

Bild från Hitta.se

Här ser man korsningspunkten uppifrån. Tyvärr lite dålig upplösning. Denna plats ligger i Västervik. Som framgår har man anlagt en ”bana” troligen avsedd för gång- och cykeltrafik. Man har dock inte reglerat vad som gäller. ”Banan” är väl skild från huvudleden, Östersjövägen, Om den är tänkt för cykeltrafik så är den för smal eftersom bredden knappast medger möte. Övergångsstället är så pass långt från korsningen att fordon hinner accelerera. Kolla gärna platsen via denna länk.