Utländska körkort

posted in: Information | 0

Många utländska körkort är ogiltiga i Sverige

Gäller ditt utländska körkort i Sverige? Körkort som är utfärdade i stat utanför EES gäller inte om innehavaren har varit folkbokförd i Sverige sedan mer än ett år. Tillfälliga besökare och nyinflyttade är de som i första hand kan använda sig av dessa utländska körkort. Körkortet måste förstås vara giltigt i den stat där det är utfärdat.

 

EU-körkort eller rättare sagt EES-körkort

Exempel på Italienskt körkort
EES-körkort

EES-körkorten gäller ömsesidigt mellan alla stater som ingår i EES. Många har blivit lurade att skaffa falska EES-körkort. Ibland har man skaffat körkortet via webb-sidor på nätet. Ibland har man besökt främmande land och varit inne på någon ”körskola” som ”ordnat allt”. En del har träffat ”någon” som har ordnat med allt. Sällan kan man redogöra för hur uppkörningen gick till eller detaljer om teoriprovet.

Det går inte att ta körkort via nätet eller under en tillfällig vistelse i utlandet. För att kunna ta ett EES-körkort måste man ha varit permanent bosatt i det aktuella landet sedan minst sex månader. Vad innebär då permanent bosatt? Ja, det varierar från land till land. I Sverige är det folkbokföring som gäller. I de flesta länder gäller dock att man ska anmäla till myndigheterna att man stadigvarande bor där.

http://europa.eu/youreurope/citizens/vehicles/driving-licence/get-driving-licence/index_sv.htm

Om man har gällande körkort i annat EES-land och flyttar till Sverige

Då gäller körkortet här också. Den som flyttar hit kan välja att behålla sitt körkort så länge det är giltigt eller att ansöka om byte till svenskt körkort med samma behörighet. Transportstyrelsen gör då en kontroll mot körkortsregistret i det aktuella landet. Skulle det visa sig att personen inte förekommer där misstänks det att körkortet är falskt och fallet anmäls då till polisen.

När giltighetstiden på EES-körkortet går ut ska förnyelse göras i det land personen är permanent bosatt. Är man folkbokförd i Sverige förnyar man alltså körkortet i Sverige. Nyare körkort skall förnyas vart tionde år, i vissa fall vart femte år. Äldre körkort kan ha lång giltighetstid. I vissa fall mer än 40 år.

EES-körkort när det svenska är återkallat

Om jag får mitt svenska körkort återkallat på lång tid, kan jag då återkomma med ett körkort från ett annat EES-land och köra bil här i Sverige? Nej, det går inte. Visst kan jag om mitt körkort återkallas på två år, bosätta mig i ex. Danmark, ta körkort där efter ett halvår, och sedan flytta hem till Sverige. Men det danska körkortet är ändå ogiltigt tills dess att spärrtiden i Sverige har löpt ut.