Behövs dessa regler för cykling?

posted in: Cykel, Information | 0

I 6 kapitlet i trafikförordningen finns särskilda regler för trafik med cykel och moped. Några av dessa regler kan upplevas som onödiga eftersom det inte finns några ansvarsbestämmelser i trafikförordningen. Vad betyder det egentligen?

Cykla i bredd

Foto Bikeoholic
www.bikeoholic.se

 

6:1 Cyklande skall färdas efter varandra. När det kan ske utan fara eller olägenhet för trafiken får de dock färdas i bredd.

Observera att den paragrafen bara behandlar cykling och inte trafik med moped.

Kan man då straffas för detta otyg? Ja, men då måste man hitta stöd för det i andra bestämmelser. Dels har vi trafikbrottslagen och då 2 § som behandlar hinder i trafik, dels bestämmelsen i trafikförordningen 3:38 som handlar om att försvåra omkörning.

Minst en hand på styret

 

Foto Bikeholic
www.bikeoholic.se

 

6:2 Cyklande och mopedförare skall hålla minst en hand på styret.

Inte heller här finns någon straffsanktion i trafikförordningen. Att helt släppa styret vid cykling eller mopedkörning kan straffas först om körningen bedöms så farlig att det klassas som vårdslöshet i trafik.

Transport av tungt eller stort gods

6:4 Cyklande eller mopedförare får inte transportera gods som är så tungt eller stort att cykeln eller mopeden inte kan manövreras säkert eller så att annan trafik hindras

Ingen straffsanktion i trafikförordningen. En cyklist som vinglar omkring med farligt tung last kan sannolikt straffas för vårdslöshet i trafik. För övrigt gäller bestämmelserna i 3:78 – 3:83 om last på fordon även för cykel. Där regleras allt som handlar om vad som gäller last på alla fordon. Man kan säga att samma sak regleras på två ställen.