Anpassa avståndet till framförvarande fordon

Anpassa avståndet till framförvarande fordon är en trafikregel som är väsentlig ur trafiksäkerhetssynpunkt. Regeln säger att fordonsförare har skyldighet att anpassa avståndet till framförvarande fordon så att det inte finns risk att köra in i det om det saktar in eller stannar. Vid för kort avstånd riskerar den som bryter mot regeln sitt körkort. Vad innebär det att anpassa avståndet egentligen?

Det finns inga bestämda tidsgränser eller antal meter men det finns vissa riktlinjer som ibland används. Ibland talar man om tre-sekundsregeln och ibland anger man minst lika många meter som antalet kilometer i timmen. Vilket avstånd som är lämpligt varierar från person till person för alla har vi olika lång reaktionstid. Det är även så att alla människor kan vara olika mycket skärpta vid olika tillfällen. Betydelse har även yttre faktorer såsom däckutrustning, väglag, väder, fordonets skick och mycket annat. När det har skett trafikolyckor där fordon blivit påkört bakifrån får den påkörande föraren i de flesta fall böta, och efter en tid, körkortet återkallat. Det behöver i och för sig inte ha blivit någon påkörning. Det räcker med risk för påkörning. Det händer att polisen i samband med övervakning rapporterar förare som kör för nära framförvarande fordon.

Anpassa avståndet till framförvarande fordon

Är upphinnande förare alltid vållande?

Ja, nästan alltid. När försäkringsbolagen bedömer vållandefrågan blir det så gott som alltid den upphinnande parten som anses vållande. Likadant blir det när händelsen utreds av polisen och sedan lagförs. Upphinnande förare åker på böter och efterföljande körkortsåterkallelse.

Andra inblandade då?

Det är förvisso straffbart att tvärbromsa utan anledning eller bara för att djäklas med bakomvarande förare för att fordonet är för nära bakom. Oftast går det dock inte att bevisa att någon har bromsat utan anledning. Förare som anklagas för onödig eller farlig bromsning brukar oftast skylla på någonting som inte går att motbevisa, ex tyckte sig se en katt springa ut framför. I fåtal fall där farliga och onödiga inbromsningar lett till påkörning bakifrån har det hänt att båda förare fått böta men i de flesta fall har den upphinnande ändå ansetts vållande vid försäkringsbolagets bedömning. Likadant när en förare har trängt sig in i en lucka och sedan tvingats bromsa. Den upphinnande har fått böta och ansetts vållande. Det gäller alltså att anpassa avståndet till framförvarande fordon.

Cyklister

Även cyklister har skyldighet att anpassa avstånd till framförvarande fordon

Anpassa avståndet till framförvarande fordon gäller även för dem. Faktiskt. Jag känner dock inte till något fall där cyklister i grupp som kraschat in i varandra har åkt på böter för det. Inte heller att polisen kontrollerar eller rapporterar dem. Skulle tre-sekundsregeln tillämpas skulle det inte vara någon vits med att cykla i grupp. Vana cyklister är väl medvetna om riskerna och gör vad de kan för att minimera dem. Ibland händer det olyckor. Det är i alla fall så att de som medverkar i gruppcykling samtycker till de risker det finns att bli skadade och ingen utomstående ska behöva drabbas. Större risk kan det vara när cyklister som inte känner varandra eller är samtränade cyklar med korta avstånd.