Stötta de cyklister som skadas av vårdslösa trafikanter

posted in: Uncategorized | 0

Stötta de cyklister som skadats av vårdslösa trafikanter

Det är fantastiskt med det stöd och engagemang som visats Louise som skadades så svårt på grund av en bromsande bilist. Det är oerhört viktigt att vi alla hjälps åt att lyfta fram hur farligt det är för cyklister då andra trafikanter visar bristande hänsyn. Att sådana här händelser uppmärksammas är väldigt viktigt. Uppmärksamheten bidrar till att öka det allmänna medvetandet hur oskyddade cyklisterna faktiskt är och vilka svåra skador de får.

Rättsväsendet måste göra sitt

Visst upplever vi att de drabbade cyklisterna behandlas dåligt under rättsprocesserna. Många gånger känns det som att utredningar läggs ner alldeles för lättvindigt. Min uppfattning är att man trycker alldeles för lite på det faktum att cyklister är oskyddade trafikanter och att övriga, framför allt motorfordonsförare, måste ta särskild hänsyn till det. Om inte utredande polis eller åklagare lyfter fram det faktumet går det heller inte att få domstolarna att utdöma tillräckligt hård påföljd. Det är av yttersta vikt att lagens möjligheter till fullo utnyttjas så att de oaktsamma eller vårdslösa trafikanterna får det straff de ska ha.

Vi andra får inte bli en mobb som går in som rättsskipare

Jag har läst många inlägg på sociala medier och bloggar där man talar om vad som ska göras med utpekade bilförare. en del vill hänga ut dem offentligt och på olika sätt ”hämnas”.

Många inlägg är lika korkade som de som cyklisthatarna ägnar sig åt. Det är inte vi andra som ska svara för bestraffning. Det är rättsväsendets sak. Vi måste respektera och lita på att de gör sitt jobb. Självklart ska vi granska och ifrågasätta beslut som vi upplever som tveksamma. Det är väldigt lätt att bli förfärad när man läser vad en del cyklister blir utsatta för. Vi ska dock inte döma för tidigt. Det måste klargöras ordentligt om det verkligen rör sig om mordförsök eller ren olyckshändelse eller någonting däremellan. Enligt min erfarenhet är det ovanligt att man prejar cyklister för att man vill döda dem. Många felbeteenden beror på klantighet, dåligt omdöme, oförstånd eller ren dumhet. I vissa fall är det förstås personer som visar fullständig likgiltighet.