Första samtalet är helt gratis

Du kan berätta om ditt ärende och ställa frågor.

Uppläggning och granskning

500 kr

Om du vill att jag ska granska alla dokument som finns kostar det 500 kr. För cyklister är det gratis. Om jag behöver beställa handlingar från en myndighet eller försäkringsbolag etc. får du skriva under en fullmakt som jag skickar till dig.

Efter att jag har läst handlingarna kontaktar jag dig för att meddela vilken bedömning jag gör.

Överklagande eller yttrande

500 kr per påbörjad timme

Om vi kommer överens om att jag ska hjälpa till att författa överklagande eller yttrande tar jag 500 kr per påbörjad timme. I de flesta fall räcker en timmes arbete för detta.

Konsultation i övrigt

500 kr per påbörjad timme

Det kan vara möten, telefonsamtal, platsundersökningar, närvaro vid polisförhör eller rättegång m.m. Där tar jag 500 kr per påbörjad timme.

Resor

250 kr per påbörjad timme

För bilresor tar jag 2:31 kr per kilometer. För resor i kollektivtrafiken tar jag verklig kostnad. För restid tar jag 250 kr per påbörjad timme.

Alla priser är inklusive moms