• Välkommen till Paragrafhjälpen
    Hjälpen för dig som råkat illa ut i trafiken

Vad är en vägren

Vad är en vägren för något? Ett hjortdjur som uppehåller sig på vägen, eller? Lite lagtext Förordning om vägtrafikdefinitioner Vägren: “En del av en väg som är avsedd för trafik med fordon, dock... READ MORE