Åkt fast för rattfylleri

Trafikonykterhet

Det kan vara mycket omvälvande

Straffpåföljd

Böterna kan bli riktigt dyra vid rattfylleri, särskilt om man har hög inkomst. Vid grova fall kan man få fängelse.

Körkortsåterkallelse

I många fall den mest kännbara följden eftersom många är beroende av sitt körkort. Läs vidare om körkortet är i fara.

Kontakt med socialtjänsten

Polisen underrättar i vissa fall socialtjänsten. I synnerhet om den misstänkte har minderåriga barn.

Oro i familjen

Allt detta leder till oro i familjen eftersom den som åkt fast har ångest och skuldkänslor. Detta späs på genom de fördömanden som kommer från övriga familjen. Ofta blir det uppslitande diskussioner.

Kris i arbetslivet

Det kan bli problem i de fall som körkortet återkallas. Likaså om man måste var borta för att avtjäna straff eller genomgå behandling.

Vad jag kan hjälpa till med

Jag har stor erfarenhet av utredning av rattfylleri. Eftersom jag känner till beviskraven och rättspraxis kan jag ge stöd och råd hur du går vidare på bästa sätt. Jag kan även hjälpa dig att hitta bästa möjligheterna att få behålla körkortet eller korta spärrtiden.

Anser du dig oskyldigt anklagad kan jag granska bevisningen i ditt ärende. Beviskedjan är oftast lätt för polis och åklagare då föraren anträffas vid ratten då denne kör. Svårare är det om föraren har lämnat fordonet eller har tagit alkohol eller droger EFTER själva körningen. Bevisföringen kan även bli svår när det gäller att styrka vem av flera möjliga personer som förde fordonet.

Tveksamheter kan det även bli i de fall då föraren har använt narkotikaklassade mediciner eftersom det är så många faktorer som avgör om det blir fråga om straffbart rattfylleri eller legal användning av preparatet.

Offentlig eller privat försvarare?

Om du är misstänkt för grovt brott, exempelvis över en promille alkohol i blod eller 0,49 mg/l utandningsluft, har du som regel rätt till biträde av en offentlig försvarare (advokat). Det är tingsrätten som bifaller eller avslår begäran  om offentlig försvarare.

Om du är misstänkt för rattfylleri som inte betraktas som grovt kan det bli så att du inte får någon offentlig försvarare och måste kanske anlita privat försvarare på egen bekostnad. Jag kan åta mig sådant uppdrag även fast jag inte är advokat. Om du blir frikänd i domstolen betalar staten tillbaka skälig kostnad som du har haft för privat försvarare. Om du blir fälld får du själv betala.

Kontakt