Vägra alkoholutandningsprov

posted in: Uncategorized | 0

Kan man vägra alkoholutandningsprov? Det finns två typer av alkoholutandningsprov. Dels så kallat sållningsinstrument som används av poliser ute på fältet, dels bevisinstrument som oftast finns inne på polisstationerna. Ibland även monterade i fordon. Sållningsinstrumentet visar bara när någon ligger … Continued

Snabba elcyklar

posted in: Cykel, Information | 0

Vad gör polisen åt för snabba elcyklar? Jag har hört att det börjar förekomma snabba elcyklar. Det är ganska typiskt när det kommer in nya transportmedel på marknaden. Minns ni Segway som från början klassades som moped men som numer … Continued

Självrisk vid krock med cyklist

posted in: Uncategorized | 0

Vem står för självrisk vid krock med cyklist? Först och främst: Trafikskadelagen är glasklar. Ett motordrivet fordon måste enligt lagen ha en trafikförsäkring. Denna omfattar alla som skadas till följd av trafik med motordrivet fordon. Gående eller cyklister har ingen … Continued