Rättigheter och skyldigheter i trafiken

posted in: Information | 0

Vad gäller om rättigheter och skyldigheter i trafiken?

Många missuppfattningar råder om rättigheter och skyldigheter i trafiken. Kortfattat kan man säga att det inte finns några rättigheter i trafiken. Det finns bara skyldigheter. Jag har allt för ofta stött på trafikanter som till varje pris håller på sin rätt. Att någon annan gör fel ger ingen rätt att hindra eller försvåra för denne.

Mötesolyckor

En bilförare ser att det kommer en mötande bil som är över en bit på fel sida. Trots att det finns plats att väja ut mot höger ligger bilföraren kvar och kör intill mittlinjen. Resultatet blir en krock. Vid en sådan olycka bör båda förare bötfällas. Regeln att man är skyldig att hålla till höger vid möte gäller även om mötet sker inne i ens eget körfält. Man är skyldig att hålla till höger om det går.

Omkörningsolyckor

En bilförare ser i backspegeln att bakomvarande bil tänker köra om. Eftersom en mötande bil närmar sig och det därmed råder förbud att köra om, ligger bilföraren kvar långt ut mot mittlinjen för att hindra den bakomvarande att göra en förbjuden omkörning trots att det egentligen finns plats för tre bilar i bredd. Regeln att man är skyldig att underlätta en omkörning gäller även om det är fråga om en olämplig eller otillåten omkörning. Om olycka inträffar ska dels den som gör otillåten omkörning få böter, dels den som hindrar omkörning.

Likadant när en bilförare kör i högsta tillåtna hastighet och uppmärksammar att bakomvarande vill köra om. Han vägrar att hålla höger och sänka farten eftersom den bakomvarande kör fortare än hastighetsbegränsningen. Sker det en olycka blir det böter för att ha hindrat en omkörning. Den som kört för fort lär slippa böter eftersom hastighetsöverträdelsen inte går att bevisa.

Omotiverad inbromsning

En bilförare blir irriterad för att bakomvarande ligger alldeles för nära. Bilföraren har flera gånger försökt uppmärksamma den bakomvarande genom att dutta på bromsen men utan resultat. Det hela slutar med att bilföraren tvärnitar för att den bakomvarande ska fatta. Det slutar förstås med en påkörning bakifrån. Den påkörande får naturligtvis böta för att inte ha anpassat avståndet och blir även försäkringsmässigt vållande till olyckan. Den som bromsat tvärt utan vettig anledning bör få böta för detta. Brottet är förvisso svårt att bevisa. Förare som gjort sig skyldiga till detta brukar skylla på att de såg en katt eller ett rådjur och ett sådant påstående kan vara svårt att motbevisa.

Körfältsbyte

En bilförare ser att förare i körfältet bredvid blinkar för att byta körfält. Eftersom det är en heldragen linje mellan körfälten är det förbjudet att byta körfält just där. Bilföraren ligger därför kvar tätt bakom framförvarande för att förhindra det otillåtna körfältsbytet. Det blir en krock mellan fordonen. Den som brutit den heldragna linjen får naturligtvis böta för det. Dessutom för att ha förorsakat fara vid det egna körfältsbytet. Den andra bör få böter för att inte ha underlättat körfältsbyte. Även om det är fråga om ett otillåtet körfältsbyte är man skyldig att underlätta det.