Om mig kan sägas att jag har lång erfarenhet av trafikutredningar

 

Om mig kan även nämnas att jag har varit polis i över 40 år och under det senaste decenniet arbetat i huvudsak med trafikärenden som polisiär förundersökningsledare. Jag har erfarenhet av juridisk bedömning av trafikbrott och känner väl till rättspraxis. Jag vet att okunskap om trafiklagstiftningen hos polis, åklagare och domstol ofta leder till att misstänkta får för sträng påföljd, vilket kan vara förödande, inte minst för att det kan leda till körkortsingripande eller till dyrare böter för den drabbade.

Om mig kan sägas att jag har ett särskilt intresse för cyklister i trafiken

Paragrafhjälpen

Jag har ett särskilt intresse för cykling så du som är cyklist och har funderingar kring juridiken är välkommen att kontakta mig. Särskilt när du råkat illa ut i trafiken eller blivit illa behandlad av medtrafikanter. Observera att jag granskar ditt ärende utan kostnad.

Polisen rustar ner

Det är allmänt känt att polisen rustar ner trafikverksamheten. Inte bara den del av polisen som övervakar trafiken utan även den del som utreder. Det innebär att det är mycket större utrymme för felaktigheter eftersom både rutin och kunskap hos de poliser som rapporterar och utreder blir sämre. Det har visat sig att utredning av trafikolyckor helt enkelt läggs ner och att de som råkat illa ut i trafiken inte får din sak prövad ordentligt. Detta har blivit tydligt sedan landets 21 länspolismyndigheter slogs samman till en enda.

Vad innebär det?

Den som blir rapporterad för trafikbrott och förseelser riskerar att böta för mycket. Det kan medföra att körkortsmyndigheten gör en strängare bedömning vad gäller varning eller körkortsåterkallelse. Den som har vållat en trafikolycka kanske döms för vårdslöshet i trafik i stället för brott mot någon av paragraferna i Trafikförordningen. Det kan också bli så att en trafikolycka rubriceras som ”trafikolycka utan misstanke om brott” trots att motparten bevisligen har brutit mot någon väsentlig trafikregel. Då kan försäkringsbolagen bedöma händelsen som delat vållande trots att det snarare är motparten som är den vållande.