Vägra alkoholutandningsprov

posted in: Uncategorized | 0

Kan man vägra alkoholutandningsprov? Det finns två typer av alkoholutandningsprov. Dels så kallat sållningsinstrument som används av poliser ute på fältet, dels bevisinstrument som oftast finns inne på polisstationerna. Ibland även monterade i fordon. Sållningsinstrumentet visar bara när någon ligger … Continued

1 2 3 4 5 6 7